Zhao Cai Jin Bao Digital Technology Position, Trial, Bewertung